Celulitída

Látková premena v tukových bunkách a ich schopnosť odbúravať molekuly tukov je ovplyvnená prietokom krvi a lymfy, hormonálne a prostredníctvom nervovej regulácie. Avšak pohlavie je jedným z najsilnejších činiteľov, ktoré zabezpečujú rovnováhu medzi prísunom a odbúravaním tukov v tukovom tkanive. Odráža sa to jednak v inom rozložení tukových zásob u mužov a žien, ale aj v tom, že ženy majú výrazne vyšší sklon k vzniku celulitídy s jej výskytom prevažne v oblasti stehien, na bruchu a na bokoch.. Na povrchu kože sa celulitída prejavuje ako tzv. „pomarančová“ koža a preliačeniny rôzneho stupňa.

Lipomassage pomocou endermológie patrí medzi jedinečné metódy, ktoré majú klinicky overené a dokázané priaznivé výsledky pri odstraňovaní prejavov celulitídy. Pomocou tejto metódy, ktorú používame na našom pracovisku, dochádza ku mobilizácií odbúravania tukov a zintenzívneniu krvného a lymfatického obehu v miestach, kde sa pravidelne robí lipomasáž. Výsledky sa dostavujú po absolvovaní desiatich lipomasáží. Počet ošetrení závisí tiež na závažnosti prejavov celulitídy.

( Citácie: Trends Pharmacol Sci 2003; 24: 276, Obes Res 2004; 12: 114, J Cosmet Laser Ther 2004; 6:181, JEADV 2008; 22:1465)