Cenník služieb

1 krát Lipomassage 40 eur
10 krát Lipomassage 329 eur
Liečba obezity predstavuje komplexné interné vyšetrenie a konzultáciu 20 eur